<span id="8tdng"></span>

  1. <span id="8tdng"></span>
   <button id="8tdng"></button>

    河南神佛像廠家** 冥界地府神像 閻王爺 十殿閻君 雕塑十殿閻羅王佛像
    • 河南神佛像廠家** 冥界地府神像 閻王爺 十殿閻君 雕塑十殿閻羅王佛像

    產品描述

    產品規格1.5米包裝說明木架
    十殿閻君 編輯
    十殿閻君分別是:*殿,秦廣王蔣;*二殿,楚江王歷;*三殿,宋帝王余;*四殿,五官王呂;*五殿,閻羅天子包;*六殿,卞城王畢;*七殿,泰山王董;*八殿,都市王黃;*九殿,平等王陸;*十殿,轉輪王薛。
    中文名 十殿閻君
    目錄
    1 *殿
    2 *二殿
    3 *三殿
    4 *四殿
    5 *五殿
    6 *六殿
    7 *七殿
    8 *八殿
    9 *九殿
    10 *十殿
    *殿編輯
    秦廣王蔣,二月初一日誕辰,專司人間夭壽生死,統管幽冥吉兇、善人壽終,接引*升;功過兩半者,送交*十殿發放,仍投入世間,男轉為女,女轉為男。惡多善少者,押赴殿右高臺,名 曰孽鏡臺,令之一望,照見在世之心好壞,隨即批解*二殿,發獄受苦。
    
    秦廣王
    *二殿編輯
    楚江王歷,三月初一日誕辰,司掌活大地獄,又名剝衣亭寒冰地獄,另設十六小獄,凡在陽間傷人肢體、奸盜殺生者,推入此獄,另發入到十六小獄受苦,滿期轉解*三殿,加刑發獄
    
    楚江王
    。
    *三殿編輯
    宋帝王余,二月初八誕辰,司掌黑繩大地獄,另設十六小獄,凡陽世忤逆尊長,教唆興訟者,推入此獄,受倒吊、挖眼、刮骨之刑,刑滿轉解*四殿。
    
    宋帝王
    *四殿編輯
    五官王呂,二月十八日誕辰,司掌合大地獄,又名剝剹血池地獄,另設十六小地獄,凡世人抗糧賴租,交易欺詐者,推入此獄,另再判以小獄受苦,滿日送解*五殿察核。
    
    五官王
    *五殿編輯
    閻羅天子包,正月初八日誕辰,前本居*殿,因憐屈死,屢放還陽伸雪,降調此殿。司掌叫喚大地獄,并十六誅心小獄。凡解到此殿者,押赴望鄉臺,令之聞見世上本家,因罪遭殃各事,隨即推入此獄,細查曾犯何惡,再發入誅心十六小獄,鉤出其心,擲與蛇食,鍘其身首(包公即善于用鍘刀),受苦滿日,另發別殿。
    
    閻羅天子
    *六殿編輯
    卞城王畢,三月初八日誕辰,司掌大叫喚大地獄,及枉死城,另設十六小獄。忤逆不孝者,被兩小鬼用鋸分尸。凡世人怨天尤地,對北溺便涕泣者,發入此獄。查所犯事件,亦要受到鐵錐打、火燒舌之刑罰。再發小獄受苦,滿日轉解*七殿,再查有無別惡。
    
    卞城王
    *七殿編輯
    泰山王董,三月二十七日誕辰,司掌熱惱地獄,又名碓磨肉醬地獄,另設十六小獄。凡陽世取骸合藥、離人至戚者,發入此獄。再發小獄。受苦滿日,轉解*八殿,收獄查治。又,凡盜竊、誣告、敲詐、謀財害命者,均將遭受下油鍋之刑罰。
    
    泰山王
    *八殿編輯
    都市王黃,四月初一日誕辰,司掌大熱大惱大地獄,又名惱悶鍋地獄,另設十六小獄。凡在世不孝,使父母翁姑愁悶煩惱者,擲入此獄。再交各小獄加刑,受盡痛苦,解交*十殿,改頭換面,永為畜類。
    
    都市王
    *九殿編輯
    平等王陸,四月初八日誕辰,司掌豐都城鐵網阿鼻地獄,另設十六小獄。凡陽世殺人放火、斬絞正法者,解到本殿,用空心銅樁,鏈其手足相抱,煽火焚燒,燙燼心肝,隨發阿鼻地獄受刑。直到 被害者個個投生,方準提出,解交*十殿發生六道(天道、人道、地道、阿修羅道、地獄道、畜生道)。
    
    平等王
    *十殿編輯
    轉輪王薛,四月十七日誕辰,專司各殿解到鬼魂,分別善惡,核定等級,發四大部州投生。男女壽夭,富貴貧賤,逐名詳細開載,每月匯知*殿注冊。凡有作孽*惡之鬼,著令*變卵胎濕化,朝生暮死,罪滿之后,再復人生,投胎蠻夷之地。凡發往投生者,先令押交孟婆神,醧(yù)忘臺下,灌飲迷湯,使忘前生之事。

    http://www.278550.com

    產品推薦

    日本av线在线